โรงเรียนบ้านปักหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านปักหมู ที่ตั้งหมู่ที่ ๑๑ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  

  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที  ๒๒  ไร่  ๒ งาน  ๒๕ ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการบ้านปักหมู หมู่ที่ ๑๑  ตำบลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนบ้านปักหมู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยราษฎรในหมู่บ้านปักหมูได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน  อันได้แก่ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์และเงินทุนเพื่อใช้ในการปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงแฝก จำนวน 1 หลังมอบให้เป็นอาคารเรียน เพื่อจัดตั้งเป็นเอกเทศ  แยกออกจากโรงเรียนบ้านปักหมู  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2520  ได้รับอนุมัติให้ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จนถึงปัจจุบัน

   

                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:06:35 น.

โรงเรียนบ้านปักหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฐานิดา ศักดิ์ดาเดช โทรศัพท์: 0981961503 อีเมล์: aoytanida@gmai.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]