โรงเรียนบ้านวัดหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •       โรงเรียนบ้านวัดหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่   6  เมษายน  2468  โดยขุนวรวุฒิมนตรี  (ทองดี    อินทรคำแหง)  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดผดุงสุข  เป็นที่เรียนชั่วคราว  มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล        ตำบลวัดหลวง  เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.2  โดยมี  นายป้อง   ศิริมงคล   เป็นครูใหญ่    ต่อมากรมทางหลวงขยายถนนด้านหน้าโรงเรียนเพิ่มขึ้น  ทำให้เหลือเนื้อที่  2  ไร่  2  งาน  77  ตารางวา   ทำให้ที่ดินคับแคบลง   จึงย้ายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามทางด้านทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันและได้ตั้งเป็นโรงเรียนถาวร มีเนื้อที่ 6 ไร่  22  ตารางวา    ปลูกสร้างอาคาร  2  หลัง  แบบ ป. 1  ฉ. 1 หลัง  และแบบ  สปช. 105/26  1  หลัง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:21:47 น.

โรงเรียนบ้านวัดหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471330 อีเมล์: nanta05@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา หล้าคอม โทรศัพท์: 0895773969 อีเมล์: achara.stat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]