โรงเรียนบ้านวัดหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีณรงค์

  2.  เด็กชายตันติยาวัฒน์  มูลหอม

  3.  เด็กหญิงสุกัลยา  บุญจันที

  4.  เด็กหญิงชญาดา  สิงหอำไพ

  5.  เด็กชายธันวา  ฝ้ายขาว

  6.  เด็กชายกิตติภูมิ  จันโท

  7.  เด็กชายภูริพัฒน์  บุญเลี้ยง

  8.  เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเฉลิม

  9.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สารศรี

  10.  เด็กหญิงจิราภรณ์  พุทธจง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:21:47 น.

โรงเรียนบ้านวัดหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471330 อีเมล์: nanta05@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา หล้าคอม โทรศัพท์: 0895773969 อีเมล์: achara.stat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]