โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโคก ตำบลวังหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120 โรงเรียนอยู่ห่างตัวจังหวัดหนองคาย 42 กิโลเมตร  อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประมาณ 10 กิโลเมตร

             โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2477 โดยนายอำเภอโพนพิสัย ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากการประถมศึกษา เริ่มแรกเปิดทำการสอนตั้งแต่เตรียมประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยศาลาวัดบ้านโคกสุข เป็นสถานที่่เรียน และชื่้อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลวัดหลวงบ้านโคกสุข" รับนักเรียนจากหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.บ้านโคก หมู่ที่ 9    2. บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 16    3. บ้านถ่อน  หมู่ที่ 8  และ   4. บ้านสองแพ หมู่ที่ 11

             ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้อนุมัติชื่อโรงเรียนใหม่ เดิมชื่อว่า "โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา"  ปัจจุบันชื่อวา "โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา"  

             ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 127 คน  มีข้าราชการครูประจำการจำนวน 7 คน  พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 คน ครูธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง  จำนวน  1  คน 

             ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ มีดังนี้  อาคารเรียนมี 2 หลัง 1. อาคารกรมสามัญศึกษากึ่งถาวร 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน 2. อาคารสปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง  มี 10 ห้องเรียน  อาคารประกอบมีดังนี้  1. อาคารอเนกประสงค์(หอประชุม) มี 1 หลัง 2. ส้วม มี 6 หลัง จำนวน 23 ที่นั่ง  3. สนามเด็กเล่น 1 แห่ง   4. โรงเก็บรถ 1 หลัง  5. สนามวอลเลย์บอล 2 แห่ง  และ 6. สนามเซปักตะกร้อ 2 แห่ง  

             ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีดังนี้

  พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2478            นายแดง  หล้าศักดิ์               ครูใหญ่

  พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479            นายบัว  สูตรสุคนธ์                ครูใหญ่

  พ.ศ. 2479 - พ.ศ. 2480            นายแก้ว  ไชยธรรม               ครูใหญ่

  พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2485            นายบุญ  แก้วหอม                ครูใหญ่

  พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2490            นายที  สุวรรณรินทร์              ครูใหญ่

  พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2491            นายใบ  ดีนาพิศ                    ครูใหญ่

  พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2507            นายที  สุวรรณรินทร์              ครูใหญ่

  พ.ศ. 2507- พ.ศ. 2525             นายสงัด  เกษรสมบัติ            ครูใหญ่

  พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2527            นายพีระพล  ศิริพงษ์             ครูใหญ่

  พ.ศ. 2527- พ.ศ. 2535             นายพีระพล  ศิริพงษ์             อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543            นายวิรัช  มูลศรี                   อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547            นายวิรัช  มูลศรี                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2559             นายประวิทย์  มาตะวงศ์         ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน                 ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์  ทองภู      ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 11:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: info@koktrorn.org
เว็บมาสเตอร์:: พิชัย ศรีบุญเรือง โทรศัพท์: 0828356955 อีเมล์: pichai.aun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]