โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  “ประชาร่วมใจ นักเรียนใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

  นำโรงเรียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ”

   

  อัตลักษณ์

  "แต่งกายดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม"
   

   
     

  เอกลักษณ์

  "บริเวณสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น"

   

  สีประจำโรงเรียน

  "ฟ้า-ขาว"

  สีฟ้า  หมายถึง  ความอิสระ เสรี และ  กว้างไกล

  สีขาว  หมายถึง  ความปลอดภัย ความสะอาด และ  ความสำเร็จ

   

   

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 11:20:26 น.

โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: info@koktrorn.org
เว็บมาสเตอร์:: พิชัย ศรีบุญเรือง โทรศัพท์: 0828356955 อีเมล์: pichai.aun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]