• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
     
              โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลวัดหลวง ๒ ตั้งอยู่ศาลาวัดโสภาพิมุข บ้านปากสวย เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้เสียสละเงินซื้อที่ดินจำนวน ๔ ไร่ ๒ งาน เป็นเงิน ๓,๔๖๓ บาท มอบให้โรงเรียนและได้รับเงินจากกฐินอำเภอเป็นเงิน ๖,๖๔๙ บาท สร้างอาคารเรียนจำนวน ๔ ห้องเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ป.๑ – ป.๔ เป็น ป.๕ – ป.๗ และได้ขยายพื้นที่โรงเรียนมาสร้างในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าบ้านปากสวย ซึ่งชาวบ้านได้สงวนที่ไว้ให้โรงเรียนประมาณ ๑๐ ไร่ ๔๓ ตารางวา

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-12 10:21:21 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430181 อีเมล์: chumchon_ps@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุณีย์ เมยดง โทรศัพท์: 0801918963 อีเมล์: suneemoeidong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]