• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาระยะ  ๓ ปี

                  ภายในปี ๒๕๕๗ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน การคิดดีมีเหตุผล สนใจใฝ่รู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประชาชนพึงพอใจ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-12 10:21:21 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430181 อีเมล์: chumchon_ps@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุณีย์ เมยดง โทรศัพท์: 0801918963 อีเมล์: suneemoeidong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]