• คณะกรรมการนักเรียน
  1. เด็กชายวัชรินทร์     ศิริธร          ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายวุฒิชัย       ชุมมา          รองประธานนักเรียน
  3. เด็กชายณัฐพงษ์   ทองทิพย์       กรรมการ
  4. เด็กชายกิตติชัย    ทุ่งจันทร์        กรรมการ
  5. เด็กชายณัฐศักดิ์    สาระเสน        กรรมการ
  6. เด็กชายธีระสิทธิ์    อู่สุวรรณ        กรรมการ
  7. เด็กหญิงบุญญาพร  กายะชาติ     กรรมการ
  8. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองอินทร์         เหรัญญิก
  9. เด็กหญิงพรชิตา  เหมะธุรินทร์      เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:00:48 น.

โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020056@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒน์ ชาญฉลาด โทรศัพท์: 0807614539 อีเมล์: anuwat_c52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]