• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านหาดสั่ง

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนและมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนด
  2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
  4. ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
  เป้าหมายประสงค์โรงเรียนบ้านหาดสั่ง
  1. นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนละมีคุณภาพที่หลักสูตรกำหนด
  2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. สถานศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอน ระบบบริหาร ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
  4. ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:00:48 น.

โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020056@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒน์ ชาญฉลาด โทรศัพท์: 0807614539 อีเมล์: anuwat_c52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]