• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหาดสั่ง

  ภายในปีการศึกษา 2562  ผู้เรียนคืนถิ่นและมีโอกาสได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าเทียม ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาน่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            “วินัยดี  วจีไพเราะ” (วินัยดี   คือ การนำกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนำมาฝึกนักเรียนด้านความมีวินัย)

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

            โรงเรียนส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม

  4คำขวัญ

  “ขยันเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

    ปรัชญาโรงเรียน

            “ปัญญา  เป็นรัตนะ  ของนรชน”

  6.  สีประจำโรงเรียน

                     “เหลือง น้ำเงิน”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:00:48 น.

โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020056@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒน์ ชาญฉลาด โทรศัพท์: 0807614539 อีเมล์: anuwat_c52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]