โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงเนตรชนก  จันทร์กระจ่าง  ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายพิชชญากร  โฆสิต    รองประธาน
  3.เด็กชายปรัชญา   คำชมภู   กรรมการ
  4.เด็กชายสุวิทย์  เลอศดี     กรรมการ
  5.เด็กชายอดิศักดิ์  สวารักษ์   กรรมการ
  6.เด็กชายธวัชชัย  ก่องขันธ์  กรรมการ
  7.เด็กชายพีระนันท์   สีโมสาร   กรรมการ
  8.เด็กชายชัยธวัช   โฆสิต  กรรมการ
  9.เด็กหญิงอินทุอร   วงษ์เนตร  กรรมการ
  10.เด็กชายเอกสิทธิ์   สุวรรณรอด  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 09:18:09 น.

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0979922808 อีเมล์: bannonnamthaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราวดี พระโพธิ์ โทรศัพท์: 0823111954 อีเมล์: noodiianan@gmail.con
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]