• รายชื่อนักเรียน
 • รายชื่อนักเรียน

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาข้นพื้นฐาน

  ๑. นายเสาร์            เจริญใจ         ประธานกรรมการสถานศึกษา

  ๒. นางระเบียบ        ภูติอัต            กรรมการ

  ๓. นายมงคล          สิทธาหนุน      กรรมการ

  ๔. นายประสิทธ์      ศรีพนม          กรรมการ

  ๕. นายวิเชียร          ฉันบาล         กรรมการ

  ๖. นางสาวอ่อนตา   จำปาหอม      กรรมการ

  ๗. พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ          กรรมการ

  ๘. นางอุไรวรรณ     อุดมการเกตร  กรรมการ

  ๙. นายพงษ์เทพ     อินทร์อำคา    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-11 10:43:10 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: 43020022@nongkai2.go.th​
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]