• รายชื่อนักเรียน
 • รายชื่อนักเรียน

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหาร

       ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายพงษ์เทพ  อินทร์อำคา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๕๘๖๗๖๘

  E-mail : phongtep๒๐๑๓@hotmail.com

  วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)สาขา……………………………………….…………………………………………………….

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ....... ปี .....๑... เดือน.....

       ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน ….....-............. คน

            ๒.๑ ชื่อ-สกุล ......-........วุฒิการศึกษาสูงสุด……-…….โทรศัพท์.......-.........e-mail………-………


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-11 10:43:10 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: 43020022@nongkai2.go.th​
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]