• รายชื่อนักเรียน
  • รายชื่อนักเรียน

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • “ ภายในปี 2562 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี จัดการศึกษาให้ ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะชีวิตก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-11 10:43:10 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: 43020022@nongkai2.go.th​
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]