โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข่าวประจำวัน
 • โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  เดิมชื่อ โรงเรียนวัดบ้านนาเพียงน้อย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2483  โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกชั้นเตรียมไป  ได้อาศัยศาลาวัดบ้านนาเพยงน้อยเป็นที่เรียน  โดยมีนายทวี (เสน) สารมะโน  เป็นครูใหญ่  ทำการสอนคนเดียวจนถึงปี พ.ศ.2489  ทางราชการจึงได้บรรจุนายวีรศักดิ์  ชนชนะกุล  ให้มาเป็นครูอีก 1 คน

                          โรงเรียนได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดบ้านนาเพียงน้อยมาโดยตลอด  จนถึงปี 2515  จึงได้รับจัดสรรงบประมาณ 70,000  บาท จากทางราชการมาเป็นค่าก่อสร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ ขนาด 2 ห้องเรียน ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2515 และตั้งอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน  พร้อมทั้งย้ายนักเรียนมาเรียนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2515  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน โดยตัดคำว่า “วัด” ออกไปเหลือเพียง “โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย”  และในปี พ.ศ.2551 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์” เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อสอดคล้องกับชุมชนในพื้นที่บริการของโรงเรียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2551 ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ลงนามโดยนายสินสมุทร  เสนาอาจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 มาจนถึงปัจจุบัน

                          ปี พ.ศ.2533  ได้อนุมัติอัตราภารโรง 1 อัตรา โดยได้บรรจุนายไวโรจน์  ชาตานันท์ จากโรงเรียน้านน้ำเปมาเป็นภารโรงคนแรก

                          ปี พ.ศ.2536  นายทวีชัย  มานะดี  ตำแหน่งครุใหญ่  ได้ขออนุมัติเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 253

                          วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 นายณัฐพล  เนื่องชมพู ได้รับแต่งตั้งให้ดำตงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้รับอนุมัติเป็น ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตาม พรบ.ครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2547 มาตรา 38 ข (4) ทั่วประเทศ

                          วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2548 นายอริย์ธัช  คำแพงเมือง  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2558 (ตามคำสั่ง สพท.นค.เขต 2 ที่ 497/48 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2548)

                          วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 นายกุลาบ  นางาม  ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  จนถึงปัจจุบัน (ตามคำสั่ง สพป.นค.เขต 2 ที่ ................. ลงวันที่ .........................................)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:46:51 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430168 อีเมล์: npnnsb@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ โสขำ โทรศัพท์: 0917202418 อีเมล์: Jarununjaao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]