โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข่าวประจำวัน
 • โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์  สพป.หนองคาย เขต 2

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ที่อยู่ปัจจุบัน

  โทรศัพท์

  1

  นายสง่า  โสดาลัย

  ประธานกรรมการ

  41/26 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0821129282

  2

  นายพิชัย  เชื้อวังคำ

  กรรมการ

  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  28/26 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0849554206

  3

  นายสมควร  พงพะลาด

  กรรมการ

  (ผู้แทนผู้ปกครอง)

  33/9 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0808121510

  4

  นายประหยัด  ภูตีอัต

  กรรมการ

  (ผู้แทนศิษย์เก่า)

  21/26 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0801930570

  5

  นายสำรอง  เทพมงคล

  กรรมการ

  (ผู้แทนศาสนา)

  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0833459832

  6

  นายบุญธรรม  จันทร์หอม

  กรรมการ

  (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

  7/26 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0854515044

  7

  นายสายทอง  ศรีชนะ

  กรรมการ

  (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)

  8/26 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0817782357

  8

  นายไวโรจน์  ชาตานันท์

  กรรมการ

  (ผู้แทนครู)

  115/9 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

  0987413106

  9

  นายกุหลาบ  นางาม

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

  กรรมการ/เลขานุการ

   

  0930967134

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:46:51 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430168 อีเมล์: npnnsb@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ โสขำ โทรศัพท์: 0917202418 อีเมล์: Jarununjaao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]