โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข่าวประจำวัน
 • โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์


      มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรู้เคียงคู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  คำขวัญของโรงเรียน

  เรียนดี  มีคุณธรรม  นำพัฒนา  พาความสงบสุขสู่ประเทศไทยและโลก

   

  คติประจำโรงเรียน

  สจฺ จงฺ เว อมต  วาจา (ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย)

   

  เอกลักษณ์

  ทักทาย  ไหว้สวย   รวยพระ

   

  อัตลักษณ์โรงเรียน

  ถิ่นกระเจียว  เคี่ยวยา  ปลาชุม  กลุ่มเกษตร  เห็ดเลื่องลือ

   

  จิตสำนึกคุณแผ่นดิน

  บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ  ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า  เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา  หน้าที่เรารักษาสืบไป     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:46:51 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430168 อีเมล์: npnnsb@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ โสขำ โทรศัพท์: 0917202418 อีเมล์: Jarununjaao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]