• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายพงษ์ศักดิ์  ธรรมครูปัทม์       ประธานกรรมการ
  2. นายฉลอง  นันทขันธ์                    รองประธาน
  3. นายสุธรรม  ธรรมเมืองคุณ               กรรมการ
  4. นายทองศรี  โคตรประโค                กรรมการ
  5. พระมหากุล  ฐิตสีโล                      กรรมการ
  6. นายไพฑูรย์  ศิลาคม                      กรรมการ
  7. นางดาว  บุพชาติ                          กรรมการ
  8. นายจรูญ   ภูมิโสม                        กรรมการ
  9. นายนิรวัตร  เวชสิทธ์        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนัง  กรรมการ/เลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-14 12:36:55 น.

โรงเรียนบ้านนาหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015028 อีเมล์: 43020039@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปวีณา พันธ์พิมพ์ โทรศัพท์: 0648627345 อีเมล์: pawina.2244@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]