• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์ ( Vision )

           ในปี  2560  สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มาตรฐานหลากหลายการใช้นวัตกรรม นำสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแบบอย่างด้านระเบียบวินัย มีนิสัยเก็บออม พร้อมส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า สูงค่าคุณธรรม นำการคิดอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์กับชุมชน

  ปรัชญา ( Philosophy)

            สิกขา   วิรุฬหิ   สมฺปตฺตา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-14 12:36:55 น.

โรงเรียนบ้านนาหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015028 อีเมล์: 43020039@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปวีณา พันธ์พิมพ์ โทรศัพท์: 0648627345 อีเมล์: pawina.2244@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]