• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
  โรงเรียนบ้านหนองหอย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
  1.  นายอ่อนสา   สุระปะกิจ         ประธานกรรมการสถานศึกษา
  2.  นายวันทา    ยางหงส์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3.  นายอุบล   สมเสนาะ              กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  4.  นายสุทธิ     นาโสม               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  5.  นายบุญถิ่น    แก้วคูนอก        กรรมการผู้แทนศาสนา
  6.  นายสมบูรณ์    ต่อมแก้ว         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  7.  นายพงษ์ศักดิ์     สอนดี          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ
  8.  นางสาวพรนภา    บวรศักดิ์     กรรมการผู้แทนครู
  9.  นายนิรวัตร    เวชสิทธิ์            กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 08:37:00 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-9835 อีเมล์: chaw2012.55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนันทิดา กองกุล โทรศัพท์: 0918315608 อีเมล์: da.kong754@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]