• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
            มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามจุดหมายของหลักสูตร มีความรู้เคียงคู่คุณธรรม
  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   

  ปรัชญา
      “การศึกษา คือ การสร้างคนดีให้แก่สังคม”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 08:37:00 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-9835 อีเมล์: chaw2012.55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนันทิดา กองกุล โทรศัพท์: 0918315608 อีเมล์: da.kong754@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]