• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านหนองแอก จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสู่อาเซียนและสากล สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:37:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองแอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089836 อีเมล์: 43020041@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล โทรศัพท์: 0934094427 อีเมล์: suttipong1150@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]