โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนบ้านก่องขันธ์เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่  ทันสมัย ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
   
  ปรัชญา
                 “ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ  เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน”

  อัตลักษณ์

            สุขภาพแข็งแรง  จิตใจร่าเริง

  เอกลักษณ์

            โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  คำขวัญโรงเรียน

            “ดนตรี  กีฬา  วิชาการ พื้นฐานอาชีพ"
  สโลแกน
            “กายพร้อม  ใจพร้อม  สู้”

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-13 10:48:28 น.

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430263 อีเมล์: 43020036@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ โทรศัพท์: 085-6598885 อีเมล์: prueshawase@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]