โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ

  1. นายธนโชติ  ก่องขันธ์   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายบุญชม  แสวงสุข  รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. นายสมคิด  ธรรมกิจ  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  4. นายวัชระ  พันธะศรี  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5. นางบุญรอด  บัวคอม  กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  6. นางจำปี  ศิริทอน  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นางวิจิตรา  โสภารักษ์  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  8. นางเทียร  จานลาน  กรรมการผู้แทนครู

  9. นางปราณี  โฆสิต  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-05 20:10:29 น.

โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-470169 อีเมล์: kosit08@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณพร มานิปาน โทรศัพท์: 0986575929 อีเมล์: manipan@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]