โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
  •    ข้อมูลพื้นฐาน

   ชื่อ-สกุล : นาง ปราณี    โฆสิต
   ตำหน่ง : ครู
   ประเภท : ข้าราชการครู
   วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
   สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
   โรงเรียน : บ้านต้อนเหนือ  
   โทรศัพท์ : 042-470169 
   อีเมล์ : kosit08@hotmail.com

      ข้อมูลการศึกษา

   การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
   วิชาเอก : ศษ.บ สุขศึกษา 

      ข้อมูลการสอน

   ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
   กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-05 20:10:29 น.

โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-470169 อีเมล์: kosit08@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณพร มานิปาน โทรศัพท์: 0986575929 อีเมล์: manipan@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]