• ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ช่องทางการรับร้องเรียน / ร้องทุกข์

   

  ช่องทาง

  ความถี่ในการตรวจสอบช่องทาง

  ระยะเวลาดำเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อประสานหาทางแก้ไขปัญหา

  หมายเหตุ

  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ

  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

  วันเวลาราชการ

  ภายใน 1 วันทำการ

   

  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

  http://www.banpan.nongkhai2.go.th

  ทุกวัน

  ภายใน 1 วันทำการ

   

  ร้องเรียนทาง Facebook

  http://gg.gg/banpan_nk2

  ทุกวัน

  ภายใน 1 วันทำการ

   

  ร้องเรียนทางจดหมาย จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนบ้านแป้น หมู่ 2 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

  ทุกวัน

  ภายใน 1 วันทำการ

   

  กล่องรับความคิดเห็น

  ทุกวัน

  ภายใน 1 วันทำการ

   

  โทรศัพท์สายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน หมายเลข ๐๘๑ ๙๕๔๒๕๘๗

  ทุกวัน

  ภายใน 1 วันทำการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 12:51:15 น.

โรงเรียนบ้านแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0819542587 อีเมล์: 43020032@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล โทรศัพท์: 0922891694 อีเมล์: baibon007@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]