• ประวัติโรงเรียน
  •           โรงเรียนบ้านแป้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๗  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๙๗   ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๐  ไร่  ๓๐ ตารางวา  โดยให้บริการด้านการศึกษาในพื้นที่   หมู่ที่  ๒  บ้านแป้น  หมู่ที่  ๙ บ้านนาหว้า  หมู่ที่  ๓  บ้านดงบังเหนือ   และหมู่ที่  ๑๗  บ้านแป้นใหม่  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                    โรงเรียนบ้านแป้น   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๔๙๗   เดิมชื่อ "โรงเรียนวัดบ้านแป้น"   โดย นายวีระ  ผาณิบุศย์  ปลัดอำเภอโพนพิสัยเป็นประธานในการเปิดป้ายโรงเรียน    วันเปิดเรียนมีนักเรียน  ๔๖  คน  เป็นชาย  ๒๗  คน  หญิง  ๑๙  คน    มีครูผู้สอน  ๑  คน คือ  นายบุญมา  มาลาเกษสุวรรณ   เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๔๙๗  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
                       ปี พ.ศ.  ๒๕๑๓   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนเป็นเงิน  ๑๐๕,๐๐๐  บาท  จากทางราชการ  เป็นอาคารเรียนแบบ  ๓  ห้องเรียน  เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๑๔  ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่  และเปลี่ยนชื่อ  “โรงเรียนวัดบ้านแป้น”  มาเป็น  “โรงเรียนบ้านแป้น”   ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 12:51:15 น.

โรงเรียนบ้านแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0819542587 อีเมล์: 43020032@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล โทรศัพท์: 0922891694 อีเมล์: baibon007@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]