• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านคำเจริญ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๙ โดยกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน เขต ๔ โดยมี จ่าสิบตรีน้อม  ไพรสนฑ์  เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยมีครูจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๔ มาทำการสอน

              ต่อมาคุณชวลิต  รุ่งแสง พร้อมคณะได้บริจาคเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๑ 
              เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒  ได้โอนมาขึ้นตรงต่อ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย สำนำงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
              ในปีงบประมาณ ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๓๐๑/๓๖ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครูแบบ สปช. ๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง 
              ในปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง 
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลังและในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง
              ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน ๘ คน พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน นักเรียน ๑๓๐ คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘ ห้องเรียน
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-14 20:37:20 น.

โรงเรียนบ้านคำเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430176 อีเมล์: 43020045@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว โทรศัพท์: 0937734646 อีเมล์: nongyaosarawatkaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]