• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                        1.  นายเสน่ห์  วงละคร                             ประธานคณะกรรมการฯ 

                         2.  นายบุญส่ง  วรรณวิเศษ                       รองประธานคณะกรรมการฯ

                         3.  นายสุนทร  สุรแสน                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

                         4,  พระมหาณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาวโร           กรรมการองค์กรศาสนา

                         5.  นายไสว  พรมรักษา                            กรรมการองค์กรชุมชน

                         6.  นายคำเบ้า  โมศิลารัตน์                       กรรมการศิษย์เก่า

                         7.  นางทองปาน  สังคลึก                         กรรมการองค์กรส่วนท้องถิ่น

                         8.  นายชาตรี  สะพังเงิน                            กรรมการตัวแทนครู

                         9.  นายสถิตย์  ภูชาดึก                               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-14 20:37:20 น.

โรงเรียนบ้านคำเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430176 อีเมล์: 43020045@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว โทรศัพท์: 0937734646 อีเมล์: nongyaosarawatkaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]