• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญาพ่อ     ประธาน

  2. เด็กหญิงนภสร  คำภูแสน      รองประธาน

  3. เด็กชายวายุ  วงละคร           รองประธาน

  4. เด็กชายกฤษณพล  กุลโฮง   รองประธาน

  5. เด็กหญิงปริศรา  ศรีโสภา      ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6.เด็กหญิงสุริพร  ผางผา           ฝ่ายวิชาการ

  7. เด็กหญิงสุมิตตา  คำภูแสน    ปฏิคม

  8.เด็กชายพีรภาส  กำมาทอง      อาคารสถานที่

  9.เด็กชายวันชนะ  โมคลา          งานกิจการนักเรียน

  10.เด็กหญิงสุกัญญา  คำเมรี       เหรัญญิก

  11.เด็กหญิงปิยะธิดา  แทบทาน   เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-14 20:37:20 น.

โรงเรียนบ้านคำเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430176 อีเมล์: 43020045@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว โทรศัพท์: 0937734646 อีเมล์: nongyaosarawatkaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]