• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา  ที่ตั้ง หมู่ ๖ ตำบล เซิม  อำเภอ โพนพิสัย  จังหวัด  หนองคาย  รหัสไปรษณีย์  ๔๓๑๒๐  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเขตพื้นที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านท่าหนองพันทา      บ้านโคกสง่า    บ้านนาสวรรค์  

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

    โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๙ โดยชาวบ้านได้ไปขอความอนุเคราะห์จากกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี ให้ช่วยจัดครูเข้ามาสอนบุตรหลานให้ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ ดังนั้น กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานีจึงได้ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตามความจำเป็นทั้งด้านพัฒนาหมู่บ้าน การให้การศึกษา และการรักษาความปลอดภัย โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ โดยยึดแนวทางการดำเนินการเรียนการสอนตลอดจนระเบียบต่างๆ จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จังหวัดอุดรธานี ได้โอนโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย โดยมีนายเพทาย  ภาโนชิต ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา  มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 12:02:37 น.

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430257 อีเมล์: btnptschool@gmail.com,43020024@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ โทรศัพท์: 0933476147 อีเมล์: udompong1991@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]