• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     เคียงคู่ชุมชน ”

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         มารยาทดี   มีความรู้  คู่คุณธรรม

   

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 12:02:37 น.

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430257 อีเมล์: btnptschool@gmail.com,43020024@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ โทรศัพท์: 0933476147 อีเมล์: udompong1991@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]