โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ๑. ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านโคกกลาง หมู่ ๑๑ ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โทร ๐๔๒-๔๓๐๑๗๑ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้านได้แก่ บ้านโคกกลาง และบ้านโคกเสือดาว ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกกลาง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ สถานที่ตั้งเดิม บ้านโคกเสือดาว หมู่ ๔ ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะห่างจากที่ตั้งจังหวัด ประมาณ ๗๕ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอโพนพิสัย ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ในเขตบริการ มีอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป การนับถือศาสนา มีการนับถือศาสนาพุทธ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 13:41:49 น.

โรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020025@nongkhai.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พนานต์ เอกวงษา โทรศัพท์: 0996987482 อีเมล์: panan0909@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]