โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 •    ข้อมูลพื้นฐาน

  ชื่อ-สกุล : นาย กฤตชัย    ชมภูวิเศษ
  ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ประเภท : ข้าราชการครู
  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
  โรงเรียน : บ้านโคกกลาง  
  โทรศัพท์ :  
  อีเมล์ : Rongkitanbnk@gmail.com

     ข้อมูลการศึกษา

  การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
  วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

     ข้อมูลการสอน

  ระดับชั้นที่สอน : ไม่ได้ทำการสอน  
  กลุ่มสาระฯ :  

  ๒. ข้อมูลผู้บริหาร ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ โทรศัพท์ ๐๙๒๘๘๒๔๕๕๖ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขา บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ปี ๙ เดือน.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 13:41:49 น.

โรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020025@nongkhai.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พนานต์ เอกวงษา โทรศัพท์: 0996987482 อีเมล์: panan0909@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]