• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอุดม   คำเสมอ                  ประธานกรรมการ

  นางลัดดา   สวนมอญ               ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางนัฐวรรณ   ชนูนันท์             ผู้แทนครู

  นางศุภมาศ    สมฤดี                ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายอุทิศ  บุญเกตุ                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นางจีม  จันทร์เหลือง               ผู้แทนศิษย์เก่า

  พระทวี  ธมฺมิโก                     ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายวิทยา    ศรีสงคราม            ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายธรรมนูญ   หาฝ่ายเหนือ       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายทรัพย์ทวี    อุตรา              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสมเพียร  ชัยเมืองพล           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายบัวผัน   โยธะวงค์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายปัญญา    เสียงล้ำ              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางสวยสม    พันธ์ลำ              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายทรงเดช    สิงห์ภูกัน            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 10:53:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0878627263 อีเมล์: 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรกฤษณ์ มะโนมัย โทรศัพท์: 0945922825 อีเมล์: Teerakrit.ma@eisth.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]