• ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 • ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
   
  รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
    1043660265
  รหัส Smis 8 หลัก :
    43020047
  รหัส Obec 6 หลัก :
    660265
  ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
    บ้านคำปะกั้ง
  ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
    khampakung School
  ที่อยู่ :
    หมู่ที่   8   บ้านบ้านคำแสนสุข
  ตำบล :
    บ้านโพธิ์
  อำเภอ :
    โพนพิสัย
  จังหวัด :
    หนองคาย
  รหัสไปรษณีย์ :
    43120
  โทรศัพท์ :
    042472807
  โทรสาร :
    042089839
  ระดับที่เปิดสอน :
   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
    2517
  อีเมล์ :
    430220047@nonkhai2.go.th
  เว็บไซต์ :
  Facebook :
    
  กลุ่มโรงเรียน :
    เซิมโพธิ์
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
    อบต.บ้านโพธิ์
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
    45 กม.
  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
    43 กม.

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-08 10:09:30 น.

โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042472807 อีเมล์: 430220047@nonkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ แสงแก้ว โทรศัพท์: 0910643144 อีเมล์: zai-aiew@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]