• NAGA Model
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายเสถียร เบญจปัก       ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  นางปราณี จันคำ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
  นายสัญญา โสจันทร์       ผู้แทนครู กรรมการ
  นายวันชัย ปู่วัง    ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  นายละคร สุวรรณรอด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ
  นางวิลัย นิสีดา    ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  นายพรสวาท พรมภักดิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
  นางทองคำ ศิริแสน         ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
  นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-09 14:25:23 น.

โรงเรียนบ้านปัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิภา สุขสำราญ โทรศัพท์: 0844079044 อีเมล์: bps660266@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]