• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเซิม

   

   ๑.  นายรุ่งโรจน์       แสนเจ๊ก             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 ประธานกรรมการ

   ๒.  นายอภัยศักดิ์     พรมทา              ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

   ๓.  นางทองปาน      สีหามาตย์          ผู้แทนครู                                       กรรมการ

   ๔.  นายเดือน          โสระสา             ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

   ๕.  นายภักดี           หาฝ่ายเหนือ       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ              

   ๖.  นายแสงจันทร์    ธงหาร               ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ 

   ๗.  พระครูประเวส    อธิปัญโญ           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

   ๘.  พระครูสุต         อิสระธรรม           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                         กรรมการ

   ๙.  นางเสาร์          แสงทอง             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

  ๑๐. นายประเสริฐ     รสปุ้ง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๑๑. นายสมฤทธิ์      แก้วน้ำคำ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  กรรมการ

  ๑๒ นายทวนชัย      จันฤาไชย            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๑๓. นางวรุณยุพา    แพนแสง            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

  ๑๔. นายชารี          แพนแสง            ผู้อำนวยการโรงเรียน                          กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:30:28 น.

โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042017151 อีเมล์: 43020023@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทวัน กองธรรม โทรศัพท์: อีเมล์: ggun_nun@yahoo.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]