โรงเรียนบ้านคำตอยูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายทองอินทร์  ดวงอาสงค์     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา           ประธานคณะที่ปรึกษา

      2.  นายสมหมาย  สายสุด      กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      3.  นายนาย  สายสุด           กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      4.  นายอังคาร  อ่างแก้ว       กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      5.  นางปราณี  ธรรมโนราช    กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      6.  นายนิคม  ศรีษะ             กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      7.  นายสมหมาย   วงษาศร  กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      8.  นายจำเนียร    อารีรักษ์       กรรมการสถานศึกษา                         กรรมการที่ปรึกษา

      9.  นายประพันธ์    โคนุตะ   เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา        กรรมการที่ปรึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-23 21:12:03 น.

โรงเรียนบ้านคำตอยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 083343369 อีเมล์: 43020026@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง โทรศัพท์: 0979903569 อีเมล์: pimprapapron01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]