โรงเรียนบ้านคำตอยูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • 1. เด็กชายพันกานต์    พาจำปา    ประธานนักเรียน

    2. เด็กหญิงภัครมัย    ทองเดื่อ      รองประธาน

    3.  เด็กหญิงกัญญาพัชร      กงนะ     กรรมการ

    4.  เด็กหญิงณัฐริกา    ทองรัตน์      กรรมการและเลขานุการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-23 21:12:03 น.

โรงเรียนบ้านคำตอยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 083343369 อีเมล์: 43020026@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง โทรศัพท์: 0979903569 อีเมล์: pimprapapron01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]