โรงเรียนบ้านคำตอยูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 - ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 - มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายการศึกษา - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-23 21:12:03 น.

โรงเรียนบ้านคำตอยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 083343369 อีเมล์: 43020026@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง โทรศัพท์: 0979903569 อีเมล์: pimprapapron01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]