โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายถาด    พันสะเถียร      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานคณะกรรมการ

  2.  หนูท่า    พลศักดิ์ขวา        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธาน

  3. นายอ่อนสา   บุญญามิ่ง    ผู้แทนชุมชน                                         กรรมการ

  4. นางสุภาพร    บุญช่วย       ผู้แทนครู                                               กรรมการ

  5. นางทัศนี     แสนทอง        ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

  6. นางวิมาลี   พานปรือ          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

  7. นายบุญจันทร์  อินทิแแสง ผู้แทนศาสนา                                        กรรมการ

  8. นายประพัฒน์   โสพลพงษ์  ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

  9. นางอรชพร  อำนวยการ         ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิกรณ์ ดาหอม โทรศัพท์: 0935402489 อีเมล์: ิีbungkan2489@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]