โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • SOCIAL NETWORK
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายถาด    พันสะเถียร      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานคณะกรรมการ

  2.  หนูท่า    พลศักดิ์ขวา        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธาน

  3. นายอ่อนสา   บุญญามิ่ง    ผู้แทนชุมชน                                         กรรมการ

  4. นางสุภาพร    บุญช่วย       ผู้แทนครู                                               กรรมการ

  5. นางทัศนี     แสนทอง        ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

  6. นางวิมาลี   พานปรือ          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

  7. นายบุญจันทร์  อินทิแแสง ผู้แทนศาสนา                                        กรรมการ

  8. นายประพัฒน์   โสพลพงษ์  ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

  9. นางอรชพร  อำนวยการ         ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบรรลือศักดิ์ อำนวยการ โทรศัพท์: 0922737675 อีเมล์: Banluesak0267@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]