โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายอนุชา           สินทร                    ประธานนักเรียน

  2.  เด็กชายเจษฎากรณ์  โสพลพงษ์                     รองประธาน

  3.  เด็กหญิงลดาวัลย์      กลิ่นขจร                         กรรมการ

  4.  เด็กชายอานันทร       อ้วนแพง                         กรรมการ

  5.  เด็กชายเจษฎาภรณ์   ทองเพชร                        กรรมการ

  6.  เด็กชายเจษฎากรณ์   โสพลพงศ์                       กรรมการ

  7.  เด็กหญิงกานดา         ยอดทองหอม                  กรรมการ

  8.  เด็กหญิงอาภาพร       ดวงประเสริฐ                    กรรมการ

  9.  เด็กหญิงจุฑารัตน์      สินสุพรรณ                       กรรมการ

  10. เด็กหญิงอัญชิษา     วงค์คำศักดิ์                       กรรมการ

  11. เด็กหญิงพรณภา      โบราณ          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิกรณ์ ดาหอม โทรศัพท์: 0935402489 อีเมล์: ิีbungkan2489@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]