โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน  พัฒนานักเรียนรอบด้าน  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

   

  ปรัชญา

  ปญญา    นรน   รัตน  ( ปัญญา  เป็นรัตนะ  ของนรชน )

   

  เพลงมาร์ชโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านคำจำปางามเด่น        หนึ่งจุดเน้นคือสะอาดสามัคคี

  ใส่ใจจริงสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียนดี                  เชิดชูสีขาวชมพูอยู่ในใจ

               ปัญญา คือ รัตนของนรชน            ศิษย์ทุกคนนิสัยดีมีวินัย

  ดอกจำปาสัญลักษณ์ประจักษ์ใจ                     วิชาการได้มาตรฐานเลื่องลือชา

               คำจำปา  คำจำปา  น่าอยู่                แหล่งเรียนรู้น่าเรียนเพียรศึกษา

  มีความรับผิดชอบกอปรจรรยา                        รู้รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมใส่ดวงใจ

               โรงเรียนบ้านคำจำปาพัฒนารอบด้าน    บริหารจัดการมีส่วนร่วมธำรงไว้

  ทั้งชุมชนศิษย์เก่าเรารวมใจ                              ในโพนพิสัยถิ่นเลิศล้ำ คือ คำจำปา

          

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิกรณ์ ดาหอม โทรศัพท์: 0935402489 อีเมล์: ิีbungkan2489@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]