• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
      โรงเรียนบ้านหนองแหวน  เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านและคณะครูในปี  พ.ศ.  ๒๔๙๒   คือนายชู   ขันต์เขต  เป็นครูใหญ่และนายอัครชาติ   พานเงิน   ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างโรงเรียนขึ้นมา เป็นอาคารไม้  ๑  หลัง  ๒  ห้องเรียน  เป็นแบบ  ป.๑ ฉ   
  ปี ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณมาต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ
  ปี ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนก่ออิฐถือปูน ๑ หลัง ชั้นเดียว มี  ๓  ห้องเรียน และอาคารอเนกประสงค์   1  หลัง
  ปี  ๒๕๔๓  ใด้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำแบบ  สพฐ.  ๔ ที่
  ปี  ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ  ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องฉายภาพ  สามมิติ
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองแหวน  เปิดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 2 ถึง  ประถมศึกษาปีที่ ๖    รวมจำนวน   ๔๖  คน  นายวุฒินัย วังหอม  เป็นผู้บริหาร  มีข้าราชการครู  ๔  คน  พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  และพนักงานธุรการ  ๑  คน    

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            ยิ้มง่าย  ไหว้สวย

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

            แต่งกายสะอาด  มารยาทดี  มีวินัย

                วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-08 11:09:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองแหวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089830 อีเมล์: 43020028@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัดดา หล้าคอม โทรศัพท์: 042-089830 อีเมล์: panadda1313@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]