• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
        โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘  โดยประชาชน หมู่บ้านร่องโนและบ้านร่องแกม โดยมีผู้นำคือ  นายเหรียญ  โยธะวงษ์  ผู้ใหญ่บ้านร่องโนครั้งนั้น  ประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ๑  หลัง ในที่ดิน ซึ่งนายเหมือย  ศรีแก้วต่างวงศ์  บริจาคให้  มีพื้นที่  ๑๑ไร่  โรงเรียนได้เปิด    การสอน  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๘ ในชั้นแรก  ได้แยกนักเรียนที่อยู่บ้านร่องแกม  ซึ่งเรียนที่โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีนักเรียน  ๖๖  คน มีนายเกียรติศักดิ์   กุศล เป็นครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๘   กันยายน ๒๕๑๘  นายโสภณ  บัวแดง ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ส่วนนายเกียรติศักดิ์  กุศล  ได้กลับโรงเรียนเดิม  พ.ศ. ๒๕๑๙  โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ฉ ขนาด  ๓  ห้องเรียน  จำนวน  ๑  หลัง ปัจจุบันโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น อนุบาล  ๒  ถึง ประถมศึกษาปีที่  ๖   มีอาคารเรียน  ๒  หลัง  บ้านพักครู   ๑ หลัง  ส้วม  ๑  หลัง  มีข้าราชการครู  ๔  คน   ครูช่วยสอน  ๑  คน ครูอัตราจ้าง ๑  คน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน รวมข้าราชการครูและบุคลากร ๘ คน
     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 15:00:14 น.

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020029@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร พาอ่อน โทรศัพท์: 0894198750 อีเมล์: siripornpaonn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]