• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุดใหม่ (โรงเรียนขนาดเล็ก)

  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน

  อำเภอโพนพิสัย     จังหวัดหนองคาย

  ลำดับที่

  ชื่อ – สุกล

  ตำแหน่ง

  1

  นายศุภชัย   ศรีเผลา

  ประธานกรรมการ

  2

  นายมนูญ    กองกูล

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  นางนุ่มนวล   วงศ์พงษ์คำ

  ผู้แทนครู

  4

  นายชาญชัย   กวนหลวง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5

  นายทองเลื่อน   เทศศรีเมือง

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6

  นายแสวง  ศิริทอน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  พระอธิการถาวร   สุนทโร

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  นายละเอียด   ทุ่งหลวง

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9

  นายพงษ์ศักดิ์  พันลำ

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-14 15:00:14 น.

โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020029@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริพร พาอ่อน โทรศัพท์: 0894198750 อีเมล์: siripornpaonn@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]