โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านสร้างนางขาวเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่   ๒๗   มิถุนายน   ๒๔๘๓   นายชูวงค์   ไขแสงจันทร์  ศึกษานิเทศก์อำเภอ เป็นผู้ทำพิธีเปิดในขณะนั้นโดยอาศัยวัดบ้านร่องโนเป็นสถานที่เรียน  ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา

                  เมื่อปี  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  นายจันมี  ฝ้ายขาว  ผู้ใหญ่บ้านร่องโน และ นายบุดดี  ผูกพัน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างนางขาว  ได้ตกลงย้ายสถานที่เรียนมาที่วัดราษฎร์นารี  บ้านสร้างนางขาว  ซึ่งชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านร่วมกันสร้างโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จำนวน  ๓๑  ชุด

                  ปีพุทธศักราช  ๒๔๘๙  คณะครูพร้อมด้วยชาวบ้านได้หาเงินร่วมสมทบทุนกับเงินอุดหนุนของทางราชการจำนวน  ๑,๘๐๐  บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนและได้งบประมาณจากโครงการ    นายชื่น  ระวิวรรณ  ส.ส. สมัยนั้น จำนวนเงิน  ๑๓,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนที่สร้างไม่เสร็จ  ต่อมาปี  ๒๕๑๖  ได้เปิดการสอนในรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕,๖ และ ๗   ปี  ๒๕๑๙ ได้งบสร้างบ้านพักครูจำนวน  ๑  หลัง  ปี ๒๕๒๐  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป๑ฉ จำนวน ๑หลัง 

              ปี  ๒๕๒๓  ได้รับการจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบอาคารองค์การเป็นอาคารคอนกรีต ๑หลัง  และส้วมแบบ ๓  ที่นั่งอีก ๑ หลัง  ปี  ๒๕๓๘  ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๔/๒๖ เป็นอาคารคอนกรีต ๓  ห้องเรียน  และส้วมแบบ  ๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑หลัง แบบ  ๓  ที่นั่ง 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:45:00 น.

โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430182 อีเมล์: 43020054@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สิริกัญญา ชนมาสุข โทรศัพท์: 0857513419 อีเมล์: pandapandy285@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]