โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •           โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ  มีวินัยในตนเอง รักความสะอาด  มีมารยาทที่ดี  มีจิตอาสา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-09 14:45:00 น.

โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430182 อีเมล์: 43020054@nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สิริกัญญา ชนมาสุข โทรศัพท์: 0857513419 อีเมล์: pandapandy285@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]