โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี ตั้งอยู่ บ้านเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่งหลวง ขึ้นต่ออำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน มีครูใหญ่คนแรก ช่ือ นายหอม กวนหลวง ต่อมาได้ย้ายมาขึ้นกับอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในปี พ.ศ. 2505 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัด มาสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างจนปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 14:34:04 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020055@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อารยะ ผาณิบุศย์ โทรศัพท์: 0933291432 อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]